Yule diary

Yule diary (Dutch below)

Letting go has been clearly my theme these past few months. The time had come to create space and for this reason I decided to quit a lot of the projects I was doing. It was a period of making decisions and closing things. There are several bands, teaching/community-projects, including Pastiche, with which I will not continue. Now there is starting to grow space to involve more focus within other projects. And of course there is also a sad side about this letting go and saying goodbye. 

During this process there are germinating new seeds at the background. I strongly feel the importance of reconnecting with nature. When we recover our relationship with nature, the contact with ourselves will also be recovered. From a place where we are in touch with ourselves we have the ability to make sincere contact with the other person. Music can play an important role within this process, because it has the power to touch people in a way that brings them closer to themselves. The two big themes that hit me, are the climate and the refugee* problem. These are also two of the big themes on a global level at the moment. My belief is that when we get in touch again with our own nature, we will act to find solutions for the climate problem and bring them into practice, with love as the underlying motive, instead of fear. This will create a total different outcome. If we build up a relationship with nature, we will also be able to follow our inner rhythm. Generally speaking, this will be a slower pace than the pace a lot of people in the city are used to follow. Within the change from volatility and haste to calmness and overview there will develop a way of looking that can see a lot more. A lot more space will also be created, because we realize that al the hurrying isn’t necessary at all. And I believe that within this process of slowing down there is created room for more empathy. We will be able to really see the other person and be there for the other. I believe that in the end it is an illusion to deny that the other person is you and I hope that in the following period more and more people will be willing to help other persons. 

For me, the process of the germinating of the seeds I have been writing about will continue the following years.
In practice I will be continuing to explore the combinations of music with stories, movement (mainly dance), with rituals. For me it is really inspiring to find out more about the roots of a people that is connected to a style of music and to dive into their stories and wisdom. A first try-out to bring the combination of music, stories and rituals together was the Samhain celebration in November. The closing of Pastiche combined with the celebration of Yule is a second one. It feels like a new experience, but at the same time familiar to be inspired again by the Celtic year wheel with it’s celebrations. When I was small I was already intrigued by the Celts and their stories and I have left hold of this for some years and now recently am pulled towards this old wisdom again. Next to the Celtic tradition, I am diving into the background of other people, how their relationship with nature was and what we can learn from them nowadays. Very promising sources for me to work with while I go forward. I hope to meet you on this journey to share music, conversation, stories and movement. (Also I have been making up some new songs, I plan to continue this and will also be sharing my own songs in the near future.)

A brief look at some of the developments happening during the past period:
-Lemonaki had the first gigs as an official band at the Midwinterfair!
-The first project of ‘Vocal group Hussein’, in which Sephardic music will be explored, will start in Januari. The concert will be at the 2nd of February (an official anouncement will follow). 
-The ‘Alle Tonen Koor’ will perform their program ‘Gypsie songs’ at the 23nd of February. From September till now I had the opportunity to work with this choir and I look forward to the concert. 
-I feel really gratefull for all the people around me that inspire me and with whom I work together. It was really nice to have a spontaneous musical co-operation between different musical worlds at my birthday.
-A special thanks to David, for our playing together! We will be playing a lot of nice songs in the future:)

*I really dislike the word refugee, because it creates such a distance for me. It sounds exotic, while it’s talking about people, but by lack of words that make as clear what I’m writing about as this word, I use it.

Yule dagboek

Loslaten is duidelijk het thema voor mij de afgelopen maanden. Het was tijd om ruimte te creëren en om die reden ben ik met veel projecten gestopt. Het was een periode van beslissingen nemen en dingen afsluiten. Er zijn verschillende bandjes, lesgeef/community-projecten, inclusief Pastiche, waarmee ik niet verderga. Nu ontstaat er ruimte voor meer focus binnen de andere projecten. En natuurlijk is het ergens ook verdrietig, dat loslaten en afscheid nemen.  

Tijdens dit proces zijn ook op de achtergrond nieuwe zaadjes aan het ontkiemen. Ik voel sterk dat het belangrijk is om terug te komen in contact met de natuur. Wanneer het contact met de natuur hersteld, hersteld ook het contact met onszelf en vanuit daar kunnen we ook oprecht contact met de ander aangaan. In dit proces kan muziek een belangrijke rol spelen, omdat het de kracht heeft om mensen te raken op een manier waardoor ze terug bij zichzelf kunnen komen. De twee grote thema’s waar ik, zoals veel anderen, door geraakt wordt zijn het klimaat en het vluchtelingenvraagstuk*. Ik denk dat als we weer in contact komen met onze eigen natuur we ons vanuit liefde in gaan zetten voor het klimaat, in plaats van vanuit angst. Dat geeft een hele andere uitkomst. Als we weer een relatie opbouwen met de natuur, kunnen we ook ons innerlijk ritme volgen. Dat ritme is over het algemeen trager dan hoe veel mensen in de stad gewend zijn te leven. In de verandering van vluchtigheid en haast naar rust en overzicht ontstaat een blik die veel meer kan zien. Er ontstaat ook veel meer ruimte, omdat we beseffen dat al die haast nergens voor nodig is. En ik geloof ook dat er in deze onthaasting ruimte voor meer empathie ontstaat. We kunnen dan echt naar de ander kijken en er voor de ander zijn. Ik geloof dat het uiteindelijk een illusie is om te ontkennen dat je zelf de ander bent en ik hoop dat de komende tijd steeds meer mensen bereid zullen zijn om anderen te helpen. 

Voor mij zal het proces van het ontkiemen van de zaadjes de komende jaren verdergaan. In de praktijk wil ik de komende tijd doorgaan met het onderzoeken van de combinatie van muziek met verhalen, beweging (met name dans) en met rituelen. Ik vind het heel inspirerend om de wortels van een volk met een bepaalde muziekstijl te onderzoeken en te kijken welke verhalen en wijsheden ik tegenkom. Een voorproefje hiervan was de Samhain-viering die ik in November organiseerde en de Yule-viering sluit hierop aan. Deze Keltische jaarfeesten hebben mij als kind al geïntrigeerd en heb ik toen lange tijd losgelaten. Het voelt nieuw en tegelijkertijd vertrouwd om me weer door de Keltische traditie te laten inspireren. Daarnaast verdiep ik me ook in de achtergrond van andere volkeren, hoe zij met de natuur omgingen, wat wij daar nu van kunnen leren. Veelbelovende bronnen om uit te putten en te delen de komende tijd. Ik hoop je tegen te komen op deze reis om muziek, gesprek, verhalen en beweging te delen. 
(De laatste tijd ben ik ook veel liedjes aan het bedenken, of eigenlijk, er zijn liedjes ontstaan, die ik binnenkort ook zal gaan delen).

Een korte terugblik op de afgelopen tijd: 
-Lemonaki heeft haar première op de Midwinterfair gehad! 
-Het eerste project van ‘Vocal group Hussein’, rondom Sephardische muziek. De uitvoering zal zijn op 2 februari 2020 (de officiële aankondiging volgt). 
-Het Alle Tonen Koor voert op 23 februari het programma ‘Gypsie songs’ uit. Sinds september heb ik met de zangeressen van dit koor mogen werken en ik kijk uit naar de uitvoering.
-Ik voel me ontzettend dankbaar voor alle mensen om me heen die me inspireren en waarmee ik samen kan werken. Het was superleuk om op mijn verjaardag een spontane samenwerking tussen verschillende muzikale werelden te hebben.
-En een speciaal dankjewel voor David, voor het samenspel van de afgelopen tijd! We gaan nog veel liedjes spelen:)

*Het woord vluchteling wil ik eigenlijk liever niet gebruiken, omdat het een afstand creëert; het klinkt exotisch terwijl het een woord is om mensen te omschrijven. Maar bij gebrek aan een beter woord wat meteen duidelijk maakt waarover ik schrijf gebruik ik het toch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: